صفر و یک

سایتی درباره تازه های اینترنت و تکنولوِژی و ریاضی و ...

صفر و یک

سایتی درباره تازه های اینترنت و تکنولوِژی و ریاضی و ...

۱۳ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است


دریافت
حجم: 2 مگابایت
توضیحات: برای حمایت از سایت را به دوستان خود معرفی کنید

  • شاهرخ منوچهرآبادیدریافت
مدت زمان: 14 ثانیه 

  • شاهرخ منوچهرآبادیدریافت
حجم: 2.98 مگابایت
توضیحات: پسورد فایل در قسمت نظرات

  • شاهرخ منوچهرآبادی

  • شاهرخ منوچهرآبادیدریافت
مدت زمان: 9 ثانیه 


👆👆👆👆👆👆👆

دو ماشین در یک خط حرکت میکنند اما مغز شما به اشتباه یکی از ماشین ها را جلوتر از دیگری تشخیص میدهد!


  • شاهرخ منوچهرآبادی

  • شاهرخ منوچهرآبادی

  • شاهرخ منوچهرآبادیدریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 35 ثانیه 

  • شاهرخ منوچهرآبادی

کل فرمول ریاضی از دبیرستان تا دکتری دانشجویان رشته های مختلف و مهندسین و کسانی که به هر نحوی به محاسبات ریاضی نیازمندند، می باشد تمامی فرمول های ریاضی دبیرستانی تا ریاضیات پیشرفته را در بر می گیرد.

▥▥▥▥▥

⭕️کتاب ۱۳۰۰ فرمول ریاضی، همچنین شامل صدها شکل و جدول و… از موضوعات مختلف ریاضی است.

این کتاب در دوازده فصل تدوین شده است:

فصل اول: مجموعه های اعداد

فصل دوم: جبر

فصل سوم: هندسه

فصل چهارم: مثلثات

فصل پنجم: ماتریس ها و دترمینان ها

فصل ششم: بردارها

فصل هفتم: هندسه تحلیلی

فصل هشتم: حساب دیفرانسیل

فصل نهم: حساب انتگرال

فصل دهم: معادلات دیفرانسیل

فصل یازدهم: سری ها

فصل دوازدهم: احتمال


دریافت
حجم: 7 مگابایت
توضیحات: برای حمایت از سایت را به دوستان خود معرفی کنید


  • شاهرخ منوچهرآبادی


دریافت
حجم: 1.5 مگابایت
توضیحات: برای حمایت از سایت را به دوستان خود معرفی کنید

  • شاهرخ منوچهرآبادی